• Summer Edition Workshop

    Summer Edition Workshop

    Zondag 5 juli is het zo ver, het dak gaat eraf bij Malu Dance Company in Assen tijdens de Summer Edition Workshop. De winnaar van RTL programma ‘Everybody dance now’ Petit Bagaza, dancehall Queen Marthe Vangeel, Deborah Verberkt en Hernan Simons geven 4 fantastische workshops. De workshops zijn toegankelijk voor iedereen en inschrijven kan via www.hrnentertainment.com.Wilhelmus van Nassouwe Ben ick van Duytschen Bloedt, Den Vaderland ghetrouwe Blijf ick tot inden doet; Een Prince van Orangien Ben ick vry onverveert. Den Coninck van Hispangien Heb ick altijt gheeert.In Godes vrees te leven Heb ick altijt betracht, Daerom ben ick verdreven Om Land, om Luyd ghebracht: Maer Godt sal my regeren Als een goet Instrument, Dat ick sal wederkeeren In mijnen Regiment. Lijdt U, mijn Ondersaten, Die oprecht zijn van aert, Godt sal u niet verlaten Al zijt ghy nu beswaert:
    Die vroom begheert te leven, Bidt Godt nacht ende dach.Dat Hy my cracht wil gheven Dat ick u helpen mach. Lijf ende goed al te samen Heb ick u niet verschoont, Mijn Broeders, hooch van Namen, ebbent u oock vertoont:Graef Adolff is ghebleven,
    In Vrieslandt in den Slach, Sijn siel int eewich leven Verwacht den jonghsten dach.